Palvelut

Kiinteistöhuoltopalvelut

 • Pihojen ja teiden auraukset
 • Liukkauden torjunta hiekoitussepelillä
 • Lumen lastaus ja kuljetus
 • Pihojen kunnostukset
 • Nurmikkojen leikkuu päältäajettavalla tai työnnettävällä leikkurilla
 • Nurmikkojen tekeminen
 • Puuston raivaukset ja poiskuljetukset
 • Polttopuupilkkeen teko (kaato, kuljetus ja pilkonta)

Tienhoitopalvelut

 • Auraukset
 • Liukkauden torjunta hiekoitussepelillä
 • Lanaukset ja sorastukset
 • Niitot ja raivaukset tiealueella

Maa- ja metsätalouden palvelut

 • Metsäteiden auraukset
 • Metsäteiden tekeminen ja kunnostus
 • Taimikonhoito ja muut raivaustyöt
 • Niittotyöt (tiealueet, nurmet, luonnonhoitopellot)
 • Maatalouden traktoripalvelu

Muut palvelut

 • Etukuormaintyöt kauhalla tai trukkipiikeillä
 • Kuljetukset traktoriperävaunuilla
 • Kuljetukset kuorma-autolla tai yhdistelmällä: maansiirto, kappaletavara
 • Kaivinkonetyöt tehdään sopivilla vuokrakoneilla: 2-, 8- tai 14-tonninen
 • Puuttuiko meiltä jokin kaipaamasi palvelu? Ota yhteyttä, niin katsotaan voimmeko auttaa!